Начало

Slider

С лице към хората logo CAF Решавай тест онлайн
Актуална информация за COVID-19

НовиниNews Section

НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Съгласно Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, оперативния и технически персонал отговорен за безопасността на превозите на ДП НКЖИ и жп превозвачите периодично трябва да потвърждава своята компетентност, като за тази цел се организират и провеждат изпитни сесии.

През 2020/21 година ИАЖА разработи и внедри проект за електронно провеждане на изпитите за проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт. В края на 2021 година електронната система се надгради с нова функционалност. Достъп до нея е осигурен чрез интернет през електронната страница на ИАЖА www.iaja.bg, което дава възможност на всички желаещи да се обучават онлайн. Към електронната система е създадена отделна база данни, от която автоматично се генерира тест, в зависимост от желаната правоспособност, който обучаемия може да решава в реално време. Чрез предоставяне на уникален код всеки потребител ще може да проверява резултатите от решените тестове, верните и грешни отговори. Тестовете за самоподготовка са с цел да се създадат по-добри възможности за обучение и проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите. Създадената онлайн среда се доближава максимално до тази на компютърната система за изпитване в изпитните зали на ИАЖА.

Системата е отворена за надграждане и корекция на базата данни от въпроси и отговори. 

Моля за вашата активност като ни сигнализирате за забелязани неточности, грешни отговори, двусмислия както и за нови предложения за разширяване на базата данни.

Лице за контакт:

инж. Генчо Мирков, началник отдел РЖИ София

e-mail: GMirkov@iaja.bg, GSM: 0884 101 570

Новини

Организационен код!!!

Съгласно РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2018/1614 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2018 година за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, Агенцията за железопътен транспорт към Европейския съюз извършва присвояване на организационни кодове, при заявка от заинтересувани стопански субекти, чиято дейност е свързана с железопътния транспорт. Кодът представлява комбинация от букви и цифри, които дават информация за субекта. Присъединяването на Република България към Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС), трябва да се случи най-късно до 16 юни 2024 г. След присъединяването към ЕРПС, заявителите ще трябва да използват функцията за централизирано регистриране и изискването на организационен код е задължително.

За да използвате ЕРПС, всяка заинтересована страна трябва да има разпределен организационен код.

Кодовете на организацията могат да бъдат заявени чрез онлайн инструмента, наличен на: https://www.era.europa.eu/domains/registers/ocr_en

Основни права на пътниците, ползващи железопътни транспортни услуги на територията на Република България и Европейски Съюз

С Регламент (ЕО) № 1371/2007 са определени правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Права на пътниците

Бързи бутониQuick access tabs