Начало

Slider

С лице към хората logo CAF Решавай тест онлайн

НовиниNews Section

ПРЕМИНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

ПРЕМИНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Във връзка с прекратяване действието на Националния регистър на превозните средства (НРПС) на Република България от 16.06.2024 г. и прехвърляне на вписаните в регистъра данни в Европейския регистър на возилата (ЕРПС), считано от 31.05.2024 г. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" спира приема на документи за регистрация в НРПС. След 16.06.2024 г., документите ще се подават по електронен път, чрез ЕРПС на Европейската железопътна агенция на следния линк: https://evr.era.europa.eu/Login/?ReturnUrl=%2f

За да използвате ЕРПС, всяка заинтересована страна трябва да има разпределен организационен код.

Кодовете на организацията могат да бъдат заявени чрез онлайн инструмента, наличен на: https://www.era.europa.eu/domains/registers/ocr_en

Новини

Организационен код!!!

Съгласно РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2018/1614 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2018 година за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, Агенцията за железопътен транспорт към Европейския съюз извършва присвояване на организационни кодове, при заявка от заинтересувани стопански субекти, чиято дейност е свързана с железопътния транспорт. Кодът представлява комбинация от букви и цифри, които дават информация за субекта. Присъединяването на Република България към Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС), трябва да се случи най-късно до 16 юни 2024 г. След присъединяването към ЕРПС, заявителите ще трябва да използват функцията за централизирано регистриране и изискването на организационен код е задължително.

За да използвате ЕРПС, всяка заинтересована страна трябва да има разпределен организационен код.

Кодовете на организацията могат да бъдат заявени чрез онлайн инструмента, наличен на: https://www.era.europa.eu/domains/registers/ocr_en

Основни права на пътниците, ползващи железопътни транспортни услуги на територията на Република България и Европейски Съюз

С Регламент (ЕО) № 1371/2007 са определени правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Права на пътниците

Бързи бутониQuick access tabs