Работа в ИАЖА

Декларация

Заявление за участие в конкурс

 

ИА "Железопътна администрация" обявява конкурс за следните позиции:

„Главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция София“,  Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - 1 щатна бройка и „главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция Пловдив“, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  1 щатна бройка

„Старши експерт“ в дирекция „Регулиране“ на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – 1 щатна бройка

„Младши експерт“ в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” на  Изпълнителна агенция „Железопътна  администрация“ - 1 щатна бройка

Краен срок за подаване на документи - 19.07.2021 г.

Списък на допуснати до практическ и изпит Регулиране

Списък на допуснати до практически изпит АПФСО

Списък на допуснати до практически изпит РЖИ Пловдив

Списък на допуснати до практически изпит РЖИ София