Работа в ИАЖА

Декларация по чл. 17

Заявление за участие в конкурс

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

„Главен директор“ на Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

„Главен инспектор“ в Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

„Главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. София,  Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

„Главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. Пловдив, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  обява

„Главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. Горна Оряховица“, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  обява

„Главен експерт“ в дирекция „Регулиране“ - обява

„Старши експерт“  в дирекция "Регулиране" - обява

„Старши юрисконсулт“ в  дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” - обява

„Младши експерт“ в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” - обява