Работа в ИАЖА

Декларация по чл. 17

Заявление за участие в конкурс

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

Списък на допуснати и недопуснати за участие в конкурс за длъжността "главен инспектор" в ГДЖИ - списък

Списък на допуснати и недопуснати за участие в интервю за длъжността "главен инспектор" в ГДЖИ - списък

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността "главен инспектор" в ГДЖИ - формуляр

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. София,  Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

Списък на допуснати и недопуснати за участие в конкурс за длъжността "главен инспектор" в РЖИ гр. София - списък

Списък на допуснати и недопуснати за участие в интервю за длъжността "главен инспектор" в РЖИ гр. София - списък

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността "главен инспектор" в РЖИ гр. София - формуляр

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. Пловдив, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  обява

Списък на допуснати и недопуснати за участие в конкурс за длъжността "главен инспектор" в РЖИ гр. Пловдив - списък

Списък на допуснати и недопуснати за участие в интервю за длъжността "главен инспектор" в РЖИ гр. Пловдив - списък

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността "главен инспектор" в РЖИ гр. Пловдив - формуляр - Конкурсната процедура приключва без класиране.

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. Горна Оряховица“, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  обява

Конкурсната процедура за "главен инспектор" в РЖИ Горна Оряховица е прекратена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

  

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Регулиране“ - обява

Конкурсната процедура за "главен експерт" в дирекция "Регулиране" е прекратена на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

„ЮРИСКОНСУЛТ“ в  дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” - обява

Списък на допуснати и недопуснати за участие в конкурс за длъжността "юрисконсулт" в дирекция АПФСО - списък

Списък на допуснати и недопуснати за участие в интервю за длъжността "юрисконсулт" в дирекция АПФСО - списък

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция АПФСО - формулярКонкурсната процедура приключва без класиране.