Работа в ИАЖА

Декларация

Заявление за участие в конкурс

 

ИА "Железопътна администрация" обявява конкурс за следните позиции:

„Главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция София“,  Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - 1 щатна бройка и „главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция Пловдив“, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  1 щатна бройка

„Старши експерт“ в дирекция „Регулиране“ на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – 1 щатна бройка

„Младши експерт“ в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” на  Изпълнителна агенция „Железопътна  администрация“ - 1 щатна бройка

Краен срок за подаване на документи - 19.07.2021 г.

Списък на допуснати до практическ и изпит Регулиране

Списък на допуснати до практически изпит АПФСО

Списък на допуснати до практически изпит РЖИ Пловдив

Списък на допуснати до практически изпит РЖИ София

Списък на допуснати и недопуснати  кандидати  до участие в интервю след проведен практически изпит за длъжността Старши експерт в дирекция „Регулиране“

Списък на допуснати и недопуснати  кандидати  до участие в интервю след проведен практически изпит за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване“

Списък на допуснат кандидат до участие в интервю след проведен практически изпит за длъжността Главен инспектор в отдел „Районна железопътна инспекция Пловдив“, Главна дирекция „Железопътна инспекция“

 

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Регулиране”

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване”

Формуляр за окончателният резултат на кандидата от проведения конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Районна железопътна инспекция Пловдив“, Главна дирекция „Железопътна инспекция“