Работа в ИАЖА

Декларация по чл. 17

Заявление за участие в конкурс

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

„ГЛАВЕН ДИРЕКТОР “ на Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен директор” в ГДЖИ - Списък

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в защита на концепция за длъжността „главен директор” в ГДЖИ - Списък

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в интервю за длъжността „главен директор” в ГДЖИ - Списък
 • Окончателни резултати от провеждане на конкурс за длъжността „главен директор” в ГДЖИ - Извлечение от протокол

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен инспектор” в ГДЖИ - Списък
 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в интервю за длъжността „главен инспектор” в ГДЖИ - Списък

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. София,  Главна дирекция „Железопътна инспекция“ - обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен инспектор” в РЖИ София - Списък
 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в интервю за длъжността „главен инспектор” в РЖИ София - Списък

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. Пловдив, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен инспектор” в РЖИ Пловдив - Списък

 

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Районна железопътна инспекция" гр. Горна Оряховица“, Главна дирекция „Железопътна инспекция“ –  обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен инспектор” в РЖИ Горна Оряховица - Списък

 

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Регулиране“ - обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция "Регулиране" - Списък
 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в интервю за длъжността „главен експерт” в дирекция "Регулиране" - Списък

 

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“  в дирекция "Регулиране" - обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция "Регулиране" - Списък
 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в интервю за длъжността „старши експерт” в дирекция "Регулиране" - Списък

 

„СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ в  дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” - обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в дирекция АПФСО - Списък

 

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” - обява

 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция АПФСО - Списък
 • Допуснати и недопуснати кандидати до участие в интервю за длъжността „младши експерт” в дирекция АПФСО - Списък
 • Окончателни резултати от провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция АПФСО - Извлечение от протокол