Изпити за правоспособност и признаване на правоспособност

Списък на правоспособностите, за които Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" издава документ, изготвен във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за железопътния транспорт, които се изискват за извършване на дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт

 
Заявление за издаване на удостоверение за проверочен изпит на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт
 
Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност, изисквана от лицата, изпълняващи дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт