Регистър на подадените от служителите в администрацията на ИАЖА декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ към м. юни 2022 г.

Име и фамилия Длъжност Дата
на
подаване
Номер на декларацията Вид и основание на декларацията
         
Ангел Бочев  Главен инспектор 15.05.2023г. ЧР-25-334 за имущество
Валентин Найденов Главен инспектор 04.05.2023г. ЧР-25-313 за имущество
Васил Ненов Главен счетоводител 27.04.2023г. ЧР-25-304 за имущество
Владимир Андреев Старши експерт 15.05.2023г. ЧР-25-335 за имущество
Генчо Мирков Началник отдел 04.05.2023г. ЧР-25-316 за имущество
Елеонора Енева Главен експерт 05.05.2023г. ЧР-25-325 за имущество
Емилия Кьосева Главен експерт 04.05.2023г. ЧР-25-319 за имущество
Иван Чолаков Главен експерт 03.05.2023г. ЧР-25-309 за имущество
Иван Котларов Главен специалист 12.05.2023г. ЧР-25-332 за имущество
Йоанна Василева Главен експерт 10.05.2023г. ЧР-25-327 за имущество
Йордан Петков Главен инспектор 04.05.2023г. ЧР-25-315 за имущество
Калинка Великова Директор 27.04.2023г. ЧР-25-303 за имущество
Катерина Коприева Старши експерт 04.05.2023г. ЧР-25-320 за имущество
Кирил Костадинов Главен директор 21.06.2023г. ЧР-25-338 за имущество и интереси
Красимира Григорова Старши счетоводител 05.05.2023г. ЧР-25-321 за имущество
Кунчо Танев Главен инспектор 28.04.2023г. ЧР-25-305 за имущество
Лазар Христов Главен инспектор 26.04.2023г. ЧР-25-298 за имущество
Мирослав Атанасов Главен експерт 10.05.2023г. ЧР-25-328 за имущество
Михаил Серафимов Държавен инспектор 04.05.2023г. ЧР-25-317 за имущество
Наталия Илиева Младши експерт 05.05.2023г. ЧР-25-326 за имущество
Панайот Панайотов Началник отдел 26.04.2023г. ЧР-25-297 за имущество
Петко Трънков Главен инспектор 28.04.2023г. ЧР-25-308 за имущество
Петър Кинов Главен юрисконсулт 11.05.2023г. ЧР-25-329 за имущество
Петя Дикова Главен експерт 05.05.2023г. ЧР-25-323 за имущество
Румен Стефанов Главен инспектор 04.05.2023г. ЧР-25-311 за имущество
Светла Костадинова Главен инспектор 26.04.2023г. ЧР-25-301 за имущество
Светлана Димитрова Старши експерт 11.05.2023г. ЧР-25-330 за имущество
Силвия Наумова Главен експерт 26.04.2023г. ЧР-25-296 за имущество
Станислав Кътев Старши експерт 05.05.2023г. ЧР-25-322 за имущество
Стефан Петров Главен инспектор 04.05.2023 ЧР-25-318 за имущество
Стоян Воздолски Главен инспектор 25.04.2023г. ЧР-25-295 за имущество
Стоян Тилев Главен инспектор 04.05.2023г. ЧР-25-314 за имущество
Таня Кирилова Старши експерт 28.04.2023г. ЧР-25-306 за имущество
Теодора Георгиева Старши експерт 15.05.2023г. ЧР-25-336 за имущество
Християн Драганов Главен инспектор 28.04.2023г. ЧР-25-307 за имущество
Христо Христов Зам. Главен директор 04.05.2023г. ЧР-25-312 за имущество
Цветан Димов Старши експерт 05.05.2023г. ЧР-25-324 за имущество
Цветан Минчев Началник отдел 26.04.2023г. ЧР-25-300 за имущество
Ясен Зарев Главен експерт 03.05.2023г. ЧР-25-310 за имущество