Регистър на подадените от служителите в администрацията на ИАЖА декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ към м. юни 2022 г.

Име и фамилия Длъжност Дата
на
подаване
Номер на декларацията Вид и основание на декларацията
         
Ангел Бочев  Главен инспектор 12.5.2022 ЧР-25-275 за имущество
Анелия Севастакиева-Иванова Главен експерт 11.5.2022 ЧР-25-269 за имущество
Васил Ненов Главен счетоводител 12.5.2022 ЧР-25-277 за имущество
Владимир Андреев Старши експерт 12.5.2022 ЧР-25-276 за имущество
Генчо Мирков Началник отдел 09.5.2022 ЧР-25-261 за имущество
Даниела Николова Старши експерт 12.5.2022 ЧР-25-274 за имущество
Десислава Комитска-Мичева Младши експерт 23.3.2022 ЧР-25-244 за имущество и интереси
Елеонора Енева Главен експерт 11.5.2022 ЧР-25-273 за имущество
Емилия Кьосева Главен експерт 10.5.2022 ЧР-25-267 за имущество
Иван Чолаков Главен експерт 04.5.2022 ЧР-25-256 за имущество
Иван Котларов Главен специалист 13.5.2022 ЧР-25-282 за имущество
Йоанна Василева Главен експерт 03.5.2022 ЧР-25-251 за имущество
Калинка Великова Директор 04.5.2022 ЧР-25-255 за имущество
Катерина Коприева Старши експерт 29.4.2022 ЧР-25-247 за имущество
Красимира Григорова Старши счетоводител 11.5.2022 ЧР-25-271 за имущество
Кунчо Танев Главен инспектор 11.5.2022 ЧР-25-272 за имущество
Лазар Христов Главен инспектор 09.5.2022 ЧР-25-264 за имущество
Мирослав Атанасов Главен експерт 16.5.2022 ЧР-25-286 за имущество
Михаил Серафимов Държавен инспектор 09.5.2022 ЧР-25-265 за имущество
Наталия Илиева Младши експерт 12.5.2022 ЧР-25-279 за имущество
Панайот Панайотов Началник отдел 05.5.2022 ЧР-25-259 за имущество
Петко Трънков Главен инспектор 09.5.2022 ЧР-25-263 за имущество
Петър Кинов Главен юрисконсулт 12.5.2022 ЧР-25-278 за имущество
Петьо Василев Главен инспектор 13.5.2022 ЧР-25-285 за имущество
Петя Дикова Главен експерт 10.5.2022 ЧР-25-268 за имущество
Пламен Недков Главен инспектор 13.5.2022 ЧР-25-283 за имущество
Румен Стефанов Главен инспектор 04.5.2022 ЧР-25-257 за имущество
Светла Костадинова Главен инспектор 05.5.2022 ЧР-25-258 за имущество
Светлана Димитрова Старши експерт 13.5.2022 ЧР-25-281 за имущество
Светослава Анева Главен експерт 09.5.2022 ЧР-25-262 за имущество
Силвия Наумова Главен експерт 11.5.2022 ЧР-25-270 за имущество
Станислав Кътев Старши експерт 03.5.2022 ЧР-25-250 за имущество
Стоян Воздолски Главен инспектор 09.5.2022 ЧР-25-260 за имущество
Стоян Тилев Главен инспектор 03.5.2022 ЧР-25-253 за имущество
Таня Кирилова Старши експерт 16.5.2022 ЧР-25-287 за имущество
Теодора Георгиева Старши експерт 13.5.2022 ЧР-25-280 за имущество
Християн Драганов Главен инспектор 03.5.2022 ЧР-25-249 за имущество
Христо Димов Държавен инспектор 10.5.2022 ЧР-25-266 за имущество
Христо Христов Зам. Главен директор 13.5.2022 ЧР-25-284 за имущество
Цветан Димов Старши експерт 29.4.2022 ЧР-25-248 за имущество
Цветан Минчев Началник отдел 03.5.2022 ЧР-25-252 за имущество
Чавдар Трендафилов Главен директор 29.3.2022 ЧР-25-245

за имущество и интереси

Ясен Зарев Главен експерт 04.5.2022 ЧР-25-254 за имущество