Регистър на подадените от служителите в администрацията на ИАЖА декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ към м. юни 2021 г.

Име и фамилия Длъжност Дата
на
подаване
Номер на декларацията Вид и основание на декларацията
         
Ангел Бочев  Главен инспектор 7.5.2021 ЧР-25-196 за имущество
Анелия Севастакиева-Иванова Главен експерт 12.5.2021 ЧР-25-223 за имущество
Васил Ненов Главен счетоводител 12.5.2021 ЧР-25-219 за имущество
Венцислав Петров Главен инспектор 28.4.2021 ЧР-25-186 за имущество
Владимир Андреев Старши експерт 7.5.2021 ЧР-25-197 за имущество
Генчо Мирков Началник отдел 11.5.2021 ЧР-25-209 за имущество
Георги Канджилов Главен инспектор  11.5.2021 ЧР-25-205 за имущество
Даниел Неделков Главен директор 10.5.2021 ЧР-25-203 за имущество
Даниела Николова Старши експерт 24.08.2021 ЧР-25-233 за имущество
Димитър Андреев Старши експерт 14.09.2021 ЧР-25-237 за имущество
Елеонора Енева Главен експерт 14.5.2021 ЧР-25-228 за имущество
Емилия Кьосева Главен експерт 5.5.2021 ЧР-25-193 за имущество
Иван Чолаков Главен експерт 12.5.2021 ЧР-25-217 за имущество
Иван Котларов Главен специалист 12.5.2021 ЧР-25-218 за имущество
Йоанна Василева Главен експерт 5.5.2021 ЧР-25-195 за имущество
Калинка Великова Директор 28.4.2021 ЧР-25-190 за имущество
Катерина Коприева Старши експерт 13.5.2021 ЧР-25-224 за имущество
Красимира Григорова Старши счетоводител 13.5.2021 ЧР-25-226 за имущество
Кунчо Танев Главен инспектор 26.4.2021 ЧР-25-184 за имущество
Лазар Христов Главен инспектор 28.4.2021 ЧР-25-187 за имущество
Майя Сотирова Главен инспектор 14.5.2021 ЧР-25-229 за имущество
Мария Стефанова Директор 13.5.2021 ЧР-25-227 за имущество
Мартин Ушагелов Главен инспектор 11.5.2021 ЧР-25-214 за имущество
Мирослав Атанасов Старши експерт 11.5.2021 ЧР-25-210 за имущество
Михаил Серафимов Държавен инспектор 11.5.2021 ЧР-25-208 за имущество
Наталия Илиева Младши експерт 14.09.2021 ЧР-25-238 за имущество
Панайот Панайотов Началник отдел 28.4.2021 ЧР-25-189 за имущество
Петко Трънков Главен инспектор 28.4.2021 ЧР-25-188 за имущество
Петър Кинов Главен юрисконсулт 11.5.2021 ЧР-25-207 за имущество
Петьо Василев Главен инспектор 5.5.2021 ЧР-25-194 за имущество
Петя Дикова Главен експерт 13.5.2021 ЧР-25-225 за имущество
Пламен Недков Старши експерт 11.5.2021 ЧР-25-216 за имущество
Румен Стефанов Главен инспектор 10.5.2021 ЧР-25-201 за имущество
Светла Костадинова Главен инспектор 28.4.2021 ЧР-25-192 за имущество
Светлана Димитрова Старши експерт 12.5.2021 ЧР-25-220 за имущество
Светослава Анева Главен експерт 12.5.2021 ЧР-25-222 за имущество
Силвия Наумова Главен експерт 28.4.2021 ЧР-25-191 за имущество
Станислав Кътев Старши експерт 7.5.2021 ЧР-25-200 за имущество
Станислав Стоянов Главен инспектор 11.5.2021 ЧР-25-213 за имущество
Стоян Воздолски Главен инспектор 11.5.2021 ЧР-25-206 за имущество
Стоян Тилев Главен инспектор 28.09.2021 ЧР-25-239 за имущество
Таня Кирилова Старши експерт 11.5.2021 ЧР-25-211 за имущество
Теодора Георгиева Старши експерт 14.5.2021 ЧР-25-231 за имущество
Християн Драганов Главен инспектор 12.5.2021 ЧР-25-221 за имущество
Христо Димов Държавен инспектор 10.5.2021 ЧР-25-204 за имущество
Христо Христов Зам. Главен директор 7.5.2021 ЧР-25-199 за имущество
Цветан Димов Старши експерт 14.5.2021 ЧР-25-232 за имущество
Цветан Минчев Началник отдел 10.5.2021 ЧР-25-202 за имущество
Ясен Зарев Главен експерт 11.5.2021 ЧР-25-215 за имущество