Регистър на подадените декларации за несъвместимост към 01.09.2021

Име и фамилия Длъжност Подадена  декларация по    чл.35, ал.1, т.1 в срок              да/не Декларирана несъвместимост да/не Дата
на
подаване
Номер на декларацията
           
Катерина Коприева Младши експерт да не 19.04.2018г. ЧР-25-01
Румен Стефанов Главен специалист да не 14.01.2019г. ЧР-25-64
Михаил Серафимов Главен специалист да не 14.01.2019г. ЧР-25-65
Теодора Георгиева Старши експерт да не 17.04.2019г. ЧР-25-74
Петър Кинов Главен юрисконсулт да не 17.04.2019г. ЧР-25-75
Калинка Великова Главен експерт да не 18.04.2019г. ЧР-25-77
Петя Дикова Старши експерт да не 18.04.2019г. ЧР-25-78
Генчо Мирков Н-к отдел РЖИ София да не 19.04.2019г. ЧР-25-79
Християн Драганов Главен инспектор да не 19.04.2019г. ЧР-25-80
Костадинка Иванова Главен специалист да не 10.01.2020г. ЧР-25-128
Станислав Кътев Старши експерт да не 02.03.2020г. ЧР-25-130
Стоян Воздолски Главен специалист да не 01.11.2019г. ЧР-25-124
Елеонора Енева Главен експерт да не 06.11.2020г. ЧР-25-180
Стоян Воздолски Главен инспектор да не 15.02.2021г. ЧР-25-183
Стоян Тилев Главен инспектор да не 30.08.2021г. ЧР-25-234
Наталия Илиева Младши експерт да не 30.08.2021г. ЧР-25-235
Валентин Найденов Главен инспектор да не 01.09.2022г. ЧР-25-288
Йордан Петков Главен инспектор да не 01.09.2022г. ЧР-25-289
Стефан Петров Главен инспектор да не 01.09.2022г. ЧР-25-290
Кирил Костадинов Главен директор да не 05.06.2023г. ЧР-25-337