Защита на лични данни

Политика за защита на личните данни в ИАЖА

Въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, можете да задавате към определеното от изпълнителния директор на ИАЖА длъжностно лице по защита на данните – Мария Стефанова, телефон: 02/ 9409 378,електронен адрес за кореспонденция: mstefanova@iaja.bg