Оценка на икономическото равновесие на договора за обществени превозни услуги, при заявяване на нова услуга за превоз на пътници

Обща информация: 

 

Методика за анализ на основната цел на предложена нова международна железопътна услуга за превоз на пътници и за оценка на икономическото равновесие на договора за обществени превозни услуги

Приложения:

Уведомление за нова жп услуга

Искане за анализ на основна цел

Искане за анализ на икономическото равновесие