Минимални стандарти за качество

Минимални стандарти за качество на почистването, хигиенното

екипиране и климата на подвижния състав в „БДЖ-ПП” ЕООД    Изтегли