Сертификат за безопасност на лице без лиценз

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Железопътни предприятия, които не притежават лицензия за използването на железопътната инфраструктура за извършване на товарни или пътнически превози, имат право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружествата при наличие на единен сертификат за безопасност, договор за застраховка "Гражданска отговорност" и договор с управителя на железопътната инфраструктура.

Подаването на заявления за издаване на единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия, които не притежават лицензия се осъществява чрез системата за обслужване на „Едно гише“, посочена в член 12 на Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

Сертификати за безопасност на дружества, не притежаващи лицензия

“Тракция” АД

Изтегли

„Монди Стамболийски” ЕАД

Изтегли

„Зърнени Храни 99” ЕАД

Изтегли

„КОЛОВАГ” АД

Изтегли

„Ягуар 02” ЕООД

Изтегли