Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите от „Изпълнителна агенция Железопътна администрация“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9063108

Обява 06.04.2017 г.

Документация за участие 06.04.2017 г.

Приложение към документацията за участие - образци 06.04.2017 г.

Информация за удължаване на срока 13.04.2017 Уникален номер в регистъра на ОП - 9063397

Протокол от работата на комисията 21.04.2017 г.

Договор 27.04.2017 г.

 

Наименование: „Доставка на 1 бр. нов автомобил с повишена проходимост за нуждите на „Изпълнителна агенция Железопътна администрация“


Уникален номер в Регистъра на ОП 9082954

Обява 09.11.2018 г.
Документация за участие 09.11.2018 г.

Приложение към документацията за участие - образци 09.11.2018 г.

Информация за удължаване на срока 19.11.2018 Номер в Регистъра на АОП 9083232

Протокол от заседание на комисия 23.11.2018 г.

Договор 26.11.2018 г. 

 

Наименование: „Доставка на 1 бр. нов автомобил с повишена проходимост за нуждите на „Изпълнителна агенция Железопътна администрация“


Уникален номер в Регистъра на ОП 9088748

Обява 31.05.2019 г.

Документация за участие 31.05.2019 г.

Приложение към документацията за участие - образци 31.05.2019 г. 

Информация за удължаване на срока 10.06.2019 Номер в Регистъра на АОП 9089016

Протокол от заседание на комисия 17.06.2019 г.

Договор 25.06.2019 г.