Полезни връзки

Министерски Съвет на Република България  

www.government.bg  

 

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” - https://www.rail-infra.bg

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД  - https://bdzcargo.bdz.bg/bg/

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД - https://www.bdz.bg/bg

"Българска железопътна компания" ЕАД - https://www.brc-bg.com/

Bulmarket

"Булмаркет Рейл Карго" ЕООД - https://bulmarket.bg

"ГАЗТРЕЙД" АД - https://gastradebg.com/

„Ди Би Карго България” ЕООД - https://bg.dbcargo.com/rail-bulgaria-bg

„Експрес Сервиз” ООД - https://lz1866.com/bg/

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД - https://www.tsv.bg/

"Порт Рейл" ООД - https://portrail.bg/bg/index.php

"Рейл Карго Кериър България" ЕООД - https://www.railcargo.com/en/

ПИМК Рейл ЕАД - http://pimkrail.eu/

"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД - https://www.marica-iztok.com/