РЕД ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В ИАЖА

21.03.2022

ВАЖНО!

Редът за полагане на проверочни изпити за правоспособност в ИАЖА се извършва при условията на Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването.

Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г.

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.