В процес на разглеждане

Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес FOffice@iaja.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти - документ.