В процес на разглеждане

Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес FOffice@iaja.bg

Проект за допълнение и изменение на „Изисквания за достъп и пътуване в кабините за управление на тягов подвижен състав на служебни лица, невлизащи в състава на локомотивната бригада" - документ - публикуван на 07.03.2023 г.