Международни договори и споразумения

Споразумение за сътрудничество между националните органи по безопасност на Република България и Румъния, относно сътрудничеството в областта на безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт.

Споразумение за сътрудничество съгласно член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/796

Считано от 01.01.2022 г. часовата ставка за работа по споразумението за сътрудничество с АЖТЕС, съгласно Чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/796 – 97 евро/час

 

Споразумение за сътрудничество между регулаторните органи в страните от железопътния товарен коридор Ориент-Източно Средиземноморие

Анекс за приемане на Споразумението за сътрудничество между регулаторните органи в страните от железопътния товарен коридор Алпи-Западни Балкани

 

СПОРАЗУМЕНИЕ между Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора и Правителството на Република България за граничен контрол и процедури в железопътния трафик

 

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи

 

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик

 

СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ГРАНИЧЕН ПРЕХОД СВИЛЕНГРАД - КАПЪКУЛЕ И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАНИЧНАТА ГАРА КАПЪКУЛЕ

 

СПОГОДБА между Министерството на транспорта на Република България и Министерството на транспорта на Руската федерация за организация на пряка международна железопътно-фериботна връзка между пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска федерация)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО ПРЯКАТА МЕЖДУНАРОДНА ЖЕЛЕЗОПЪТНО-ФЕРИБОТНА ВРЪЗКА ПРЕЗ ПРИСТАНИЩАТА ВАРНА (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) И КАВКАЗ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ)

 

СПОРАЗУМЕНИЕ за изграждане на високоефективна и високоскоростна железопътна мрежа в Югоизточна Европа

 

Решение за ратификация за изграждане на високоефективна и високоскоростна железопътна мрежа в Югоизточна Европа

 

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и  Международно сдружение “Транспортна инфрастрултура, информационни и нано технологии”

 

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и Сдружение с нестопанска цел „ЖП МОДЕЛИСТИ”

 

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и "Асоциация приятели на железопътния транспорт"

 

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и "Синдикален дом на културата на транспортните работници в България"

 

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и Сдружение „Български локомотивен форум”

 

Приложение 9 към Конвенция за хармонизиране