Продажба на движими вещи - частна държавна собственост

Търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (2 броя леки автомобила, собственост на ИА "Железопътна администрация")

1. Обявление
2. Заповед за търг
3. Тръжна документация
4. Приложение 2
5. Приложение 3
6. Приложение 4

Тръжен протокол от 21.03.2024 г. на комисия назначена със заповед №14-00-31/26.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИА "Железопътна администрация"