Информация за COVID-19

АКТУАЛНИ ЗАПОВЕДИ ЗА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г.

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.

 

Разходи на ИАЖА във връзка с COVID-19

Разходи

Обяснителна записка