На 06 юли 2021 г. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ откри нов офис и изпитна зала в Районна железопътна инспекция гр. Пловдив

29.07.2021

Държавно предприятие „Национална инфраструктура“ (ДП НКЖИ) предостави за ползване на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Районна железопътна инспекция Пловдив (РЖИ Пловдив) служебни помещения на втория етаж на сградата на Управление движението на влаковете и гаровата дейност Пловдив (УДВГД Пловдив) на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2.

На събитието присъстваха г-н Георги Тодоров, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Красимир Папукчийски, генерален директор на ДП НКЖИ, както и представители на централни и местни медии.

Приветствие поднесе министър Георги Тодоров, който подчерта, че това е поредната стъпка на МТИТС по пътя на дигитализацията. Провеждането на изпити с помощта на електронната система цели премахване на влиянието на човешкия фактор, обективност при проверката на знанията на изпитвания, пресичане опитите за измами и повишаване на квалификацията на кадрите от железопътния сектор.

Офисът и залата за изпити бяха тържествено открити с прерязване на трикольорна лента и традиционно лисване на менче с вода за успех на начинанието. Министър Георги Тодоров и генералният директор на ДП НКЖИ, г-н Папукчийски отговориха на актуални въпроси зададени от представителите на медиите.

Господин Веселин Василев, изпълнителен директор на ИАЖА представи на гостите изцяло ремонтирани и оборудвани служебните помещения на инспекторите и Началник РЖИ Пловдив. Гостите се убедиха, че са създадени много добри условия за работа, отговарящи на съвременните изисквания.

Основен акцент в събитието беше откриване на новооборудваната изпитна зала за провеждане на проверочни изпити и изпити за правоспособност на персонала отговорен за безопасността на превозите в системата на железопътния транспорт.

Господин Василев изнесе подробна информация за предназначението на оборудването, технологията за провеждане на изпитите, начина на формирането и съдържанието на изпитните тестове. Залата е оборудвана с 16 изпитни терминала с LCD тъч скриин дисплеи, стационарни и подвижни уреди за контрол, средства за лицево разпознаване и оборудване за видеонаблюдение. Оборудването е доставено от „Информационно обслужване“ АД в качеството му на системен интегратор за държавната администрация.

От инспекторите на РЖИ Пловдив беше направена демонстрация за провеждане на изпита в реални условия.

Господин Василев информира присъстващите, че до края на 2021 година системата ще бъде надградена с нов модул, достъпен през електронен портал в интернет с който всеки желаещ ще може да заяви за изготвяне и да реши премерен тест в съответствие с желаната правоспособност с цел обучение и проверка на знанията.

След откриването на изпитната зала министъра на транспорта и служебните лица посетиха централния диспечерски център на УДМГД Пловдив и действаща експозиция на железопътен моделизъм.